เป้าหมายของเรา

เพื่อนำเสนอบทเพลงโอเปร่า ในรูปแบบที่หลากหลาย

1. ประเภท: โอเปร่า ตั้งแต่ยุคสมัยเก่าจนถึงสมัยใหม่

2. ขนาด: วงดนตรีขาดเล็ก, กลาง และใหญ่

3. สัญชาติ: ทุกสัญชาติ
 

เพื่อฝึกซ้อมและแนะนำเทคนิคการร้องเพลงแก่นักร้องไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด

1. การเรียนการสอน: การสอนแบบองค์รวม – TYCA: จัด Workshops และการฝึกสอนพิเศษ

2. การฝึกซ้อม: เป็นการผสมผสานการเรียนไปพร้อมกับการฝึกซ้อม
3. การแสดง: ฝึกทักษะการแสดงในบทบาทใหม่ และแตกต่าง เพื่อปูทางไปสู่การเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว

 

การฝึกสอนพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญในด้านดนตรี

จัดขึ้นโดยอาจารย์และนักแสดงที่ซึ่งมีชื่อเสียงระดับสากล เพื่อสอนเทคนิคต่าง ๆ และ ให้คำแนะนำแก่นักร้องไทยในระดับมืออาชีพ

1. สอนเทคนิคการร้องเพลงไปในขั้นที่สูงขึ้น

2. สอนเทคนิคการร้องเพลงโอเปร่าระดับมืออาชีพ

3. สอนการแสดงบนเวที โดยคณาจารย์จาก The Royal Academy of Dramatic Art London

4. เรียนรู้ศิลปะการแสดงฉากต่อสู้บนเวทีจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบท่าทางการต่อสู้ ในแบบ Shakespearean

5. เรียนรู้เทคนิคการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

6. สอนการเป็นนักดนตรี ในหลักสูตรเข้มข้นจากอาจารย์ผู้สอนและอุปรากรระดับสากล

7. สอนเทคนิคการแสดงผ่านเวทีการแสดงจริงโดยนักร้องโอเปร่าระดับมืออาชีพ

8. สอนเทคนิคการเข้ารับคัดเลือกเป็นนักแสดงกับเอเจนซี่ต่างประเทศ เพื่อเป็นนักร้องโอเปร่าอาชีพระดับสากล
 

เพื่อค้นหานักประพันธ์เพลงหน้าใหม่

1. การคัดเลือก – คัดเลือกผ่านการประกวด

2. ห้องทดลองโอเปร่า – ให้โอกาสนักประพันธ์เพลงมือใหม่มีส่วนร่วมในการทำ workshop ร่วมกับผู้อำนวยการสร้าง และ นักร้อง

3. โอเปร่าสตูดิโอ – นำเสนอผลงานใหม่ในรูปแบบ Studio เพื่อฟังเสียงตอบรับจากผู้ชมและนำมาพัฒนาศักยภาพของนักประพันธ์ ก่อนการร่วมงานจริงในการแสดงหลักของคณะละคร
 

เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงละครโอเปร่าในแขนงต่าง ๆ

1. ผู้กำกับ

2. ผู้กำกับเวที

3. นักออกแบบเครื่องแต่งกาย

4. นักออกแบบแสง

5. ผู้กำกับเทคนิคของเวที
 

European Chamber Opera อยู่ในความร่วมมือกับ Bangkok Grand Opera

1. เพื่อจัดการแสดงโอเปร่าขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร

2. ทำงานร่วมกับนักเปียโนใน Asian and United Arab Emirates annual Echo Tour

3. จัดการแสดงโอเปร่าแบบเต็มรูปแบบ พร้อมวง orchestra ในกลุ่มประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา
 

Orchestraระดับอาชีพ ​

1.คัดเลือกจากนักดนตรีชาวไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

2. Orchestra ระดับเยาวชน – ส่งผ่านประสบการณ์จากวง Orchestra หลัก ทางบริษัทฯได้จัดตั้งวง

Orchestra สำหรับเยาวชนไทย เพื่อจัดแสดงภายใน Studio รวมถึงการแสดงบทเพลงในแบบ

-operatic หรือบทเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับโอเปร่า
 

Orchestra ระดับเยาวชน

1. การฝึก – มีการจัดห้องเรียนพิเศษร่วมกับ The Soloists of London ซึ่งเป็นคณะดนตรีโดยศิลปิน

แนวหน้าของประเทศอังกฤษ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในworkshopต่างๆ

รวมถึงการแสดง โอเปร่า และ symphony
 

โอเปร่าในโรงเรียน

1. มาสร้างละครโอเปร่า – เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้มีโอกาส

ในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และออกแบบละครโอเปร่า ในแบบของตนเอง รวมถึงให้มีส่วนร่วมในทุกชิ้นงาน

และขั้นตอนของการทำละครโอเปร่า เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก

ของเด็กและเยาวชนไทย
 

2. การแสดงละคร – Bangkok Grand Opera จัดแสดงละครโอเปร่าที่คัดสรรมาให้เหมาะสม

กับกลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

การเต้นรำและการร้องเพลงแบบไทยโบราณ

 

ทางบริษัทฯ กำลังมองหาโอกาสที่จะสนับสนุนการแสดงเต้นรำและร้องเพลงแบบไทยเพื่อนำเสนอการแสดงสู่ระดับสากล